POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

La següent Política de Privacitat descriu el tractament de dades de caràcter personal que AIGÜES DE BARCELONA porta a terme dels inscrits i, en el seu cas, participants del programa d’innovació oberta Sant Feliu Maker League (en endavant, “SFML 2018”) o a les formacions obertes a la ciutadania organitzades dins del marc de la SFML 2018.

1. Qui és el responsable de les dades que facilita?

El responsable del tractament de les seves dades personals és AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (“AIGÜES DE BARCELONA”), amb domicili al carrer General Batet, 1-7, Barcelona (08028).

AIGÜES DE BARCELONA organitza, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu, la SFML, un programa d’innovació oberta que té com objectiu principal impulsar el desenvolupament de propostes de ciutadans/ciutadanes amb perfil maker, davant d’uns reptes concrets del municipi de Sant Feliu de Llobregat, amb la finalitat de donar resposta a problemes concrets i trobar solucions tangibles per a la ciutat.

2. Per a què utilitzem les seves dades personals?

3. Amb qui compartim les seves dades?

AIGÜES DE BARCELONA compta amb diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb l’organització de la SFML 2018. A mode d’exemple, AIGÜES DE BARCELONA compta amb entitats que l’assisteixen en qüestions tecnològiques, tals com l’emmagatzematge d’informació, la gestió del lloc web, l’organització de formacions obertes, mentories, cursos, etc.

4. Durant quant de temps conservem les seves dades?  

En el cas que ens hagi autoritzat l’enviament d’informació relacionada amb activitats, mantindrem les seves dades fins el moment que ens sol·liciti que ho deixem de fer.

5. Els seus drets

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades, pot exercir diferents drets:

En tot moment, si ha consentit l’enviament d’informació relacionada amb activitats, té dret a revocar-ne el consentiment.

AIGÜES DE BARCELONA li reconeix, a més, el dret a presentar una reclamació davant el DPO, en cas que consideri que s’ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta del nostre DPO. Les dades de contacte del DPO són els següents: dpo@aiguesdebarcelona.cat / Telèfon: 900 500 730

Per a exercir els seus drets, pot posar-se en contacte amb nosaltres, a través del mitjans:

En tot cas, com afectat o interessat, pot presentar les denúncies que consideri oportunes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.