Autorització per a la utilització d’imatges, relatives a les inscripcions de la Sant Feliu Maker League 2018

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (en endavant, Aigües de Barcelona) amb NIF A66098435 està duent a terme la Sant Feliu Maker League 2018 (en endavant, el “programa”), conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i l’informa de que durant el programa i durant totes les activitats relacionades amb el programa, es realitzen fotografies i enregistrament de vídeos per tal de publicar-los en diferents mitjans de comunicació, amb l’objectiu de promocionar i informar sobre la realització del programa i sobre les activitats que duen a terme Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat sol·liciten el consentiment per poder reproduir, publicar, comunicar públicament, transformar o difondre, vídeos o fotografies on vostè aparegui o en les que sigui clarament identificable, als diferents canals de comunicació interna d’Aigües de Barcelona, com la seva intranet, memòries d’activitat, xarxes socials corporatives, i newsletter interna; i canals externs, com el lloc web d’Aigües de Barcelona, el lloc web del programa, i xarxes socials externes corporatives, com Twitter, LinkedIn i Youtube; als diferents canals de comunicació interna i externa de l’Ajuntament de Sant Feliu, com el butlletí digital, el lloc web, i xarxes socials, a nivell de tots els països del món, associades als perfils @ajsantfeliu, @santfeliuinnova, o @santfeliujoves; així com a premsa local i diaris digitals com ara el www.fetasantfeliu.cat, www.elllobregat.com, www.lapremsadelbaix.es, www.elbaix.cat, o www.elfar.cat. En particular i addicionalment, si és seleccionat com a participant del programa, la seva imatge, juntament amb el seu nom i, si ens les ha proporcionat, el seu perfil en xarxes socials, serà publicada de forma individual al lloc web www.makerleague.aiguesdebarcelona.cat.

Amb la marcació de la casella corresponent dins del formulari de registre del lloc web, sent major d’edat, autoritza gratuïtament que la seva imatge, i en alguns casos nom i cognoms i la seva veu, puguin aparèixer en fotografies i vídeos, que es realitzin en el marc del programa o en les activitats relacionades amb aquest, i que siguin publicats en els canals mencionats anteriorment, pel termini de 10 anys a comptar des de la primera difusió. 

Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu es comprometen a utilitzar les seves imatges únicament amb la finalitat especificada, i procurant l’ús adequat, pertinent i no excessiu d’aquestes. Així mateix, Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, consideren que l’ús de les imatges no constitueix cap intromissió il·legítima i no vulnera els seus drets a l’honor, la intimitat personal i a la pròpia imatge.

Us agraïm molt sincerament la vostra atenció i col·laboració.

Autorització per a la utilització d’imatges, relatives a les inscripcions de les activitats amb places obertes

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (en endavant, Aigües de Barcelona) amb NIF A66098435 està duent a terme accions i formacions emmarcades dins de la Sant Feliu Maker League (en endavant, “l’esdeveniment”), conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i l’informa de que durant aquestes es realitzen fotografies i enregistrament de vídeos per tal de publicar-los en diferents mitjans de comunicació, amb l’objectiu de promocionar i informar sobre la realització de l’esdeveniment i sobre les activitats que duen a terme Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat sol·liciten el consentiment per poder reproduir, publicar, comunicar públicament, transformar o difondre, vídeos o fotografies on vostè aparegui o en les que sigui clarament identificable, als diferents canals de comunicació interna d’Aigües de Barcelona, com la seva intranet, memòries d’activitat, xarxes socials corporatives, i newsletter interna; i canals externs, com el lloc web d’Aigües de Barcelona, el lloc web del programa, i xarxes socials externes corporatives, com Twitter, LinkedIn i Youtube; als diferents canals de comunicació interna i externa de l’Ajuntament de Sant Feliu, com el butlletí digital, el lloc web, i xarxes socials, a nivell de tots els països del món, associades als perfils @ajsantfeliu, @santfeliuinnova, o @santfeliujoves; així com a premsa local i diaris digitals com ara el www.fetasantfeliu.cat, www.elllobregat.com, www.lapremsadelbaix.es, www.elbaix.cat, o www.elfar.cat

Amb la marcació de la casella “accepto les condicions contingudes en el document Autorització per a la utilització d’imatges”, sent major d’edat, autoritza gratuïtament que la seva imatge, i en alguns casos nom i cognoms i la seva veu, puguin aparèixer en fotografies i vídeos, que es realitzin en el marc de l’esdeveniment, i que siguin publicats en els canals mencionats anteriorment, pel termini de 5 anys a comptar des de la primera difusió. 

Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu es comprometen a utilitzar les seves imatges únicament amb la finalitat especificada, i procurant l’ús adequat, pertinent i no excessiu d’aquestes. Així mateix, Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, consideren que l’ús de les imatges no constitueix cap intromissió il·legítima i no vulnera els seus drets a l’honor, la intimitat personal i a la pròpia imatge.

Us agraïm molt sincerament la vostra atenció i col·laboració.